skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Prezentacija projekta CPCD “Misli o prirodi”

U Mostaru 13.12.2019 godine održana je prezentacija projekta “Misli o prirodi” u kojoj su sudjelovali članovi omladinske organizacije NoviVal. „Misli o prirodi!“ je CPCD-ov trogodišnji projekat kojeg finansira Vlada Švedske u iznosu od 3 miliona KM.

Kao organizacija čiji je opšti cilj promocijacivilnog društva, u okviru ovog projekta se nastoji povećati uticaj civilnogdruštva u zaštiti okoliša, kroz umrežavanje organizacija civilnog društva,institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano isnažno djelovanje na lokalnom nivou.

Projekat je zasnovan na pet komponenti:zagovaranje; eko hubovi; eko škole; mladi; i eko novinari/ke.Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je BiH ratificirala.

Svijest o značaju životne sredine u individualnim životima svih građana igrađanki je ključni faktor neophodan za ostvarenje dugoročnih ciljeva zaštiteokoliša. Stoga organizujemo promociju projekta kako bi se što veći broj individua, organizacija, škola, institucija i medija priključio aktivnostimazaštite okoliša i podizanja svijesti o značaju životne sredine.

Search