skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Poziv na sastanak – zaštita Bunskih Kanala

Eko HUB Blagaj sa zadovoljstvom najavljuje sastanak koji će se održati u Bunskom Biseru u Blagaju, 26. januara 2023. s početkom u 18:00 sati. Sastanak će okupiti nevladine organizacije, stručnjake, aktiviste i sve zainteresirane učesnike kako bi zajednički razgovarali o daljnjim koracima za očuvanje Bunskih kanala.

Kroz dosadašnju borbu aktivista za zaštitu Bunskih kanala protiv izgradnje mHE ovim sastankom želimo poboljšati unapređenje zaštite Bunski Kanala. Ovo predstavlja ključnu priliku da zajednički planiramo buduće korake i postignemo daljnji napredak u zaštiti ovog ekološkog važnog područja.

Sastanak će okupiti stručnjake koji su se dugi niz godina zalagali za očuvanje istih, kao i aktiviste koji su svojim nesebičnim trudom doprinjeli očuvanju Bunskih Kanala. Ovim putem pozivamo sve relevantne stručnjake, aktiviste, novinare i građane koji dijele zajedničku brigu za očuvanje prirode da se pridruže sastanku.

Bunski kanali, sada poznati kao turistička atrakcija, predstavljaju izuzetnu priliku za održivi razvoj regije. Razmatrat ćemo načine kako osigurati dugoročnu zaštitu prirodnih ljepota ovog spomenika prirode.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Search