skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Potpisan memorandum o saradnji između Planinarskog društva „Treskavica“ Sarajevo i Omladinskog kluba „Novi val“ Blagaj

Dana 10. Juli 2020 u prostorijama Omladinskog kluba Novi val, potpisan je memorandum o saradnji između Planinarskog društva „Treskavica“ Sarajevo i Omladinskog kluba „Novi val“ Blagaj.

Ovim sporazumom dogovorena je daljnja saradnja sa  ispunjavanjem zajedničkih ciljeva.

Kroz realizaciju projekta „Amazing Velež“ finansiranog od strane Evropske unije a kroz provedbu od strane vijeća za regionalnu saradnju (Regional Cooperation Council (RCC), njegova dugoročna održivost i dolazak što većeg broja turista na ovu novu destinaciju avanturističkog turizma.

Planinarsko društvo „Treskavica“ stavlja na raspolaganje sadržaje planinarskog-avanturističkog turizma koji su na području Veleža uspostavljeni realizacijom projekta „Amazing Velež“ .

Omladinski klub „ Novi val“ ima za cilj da uvrsti informacije o novim sadržajima avanturističkog turizma na području Veleža u svoje promotivne materijale i redovne promotivne aktivnosti (informacije o novim alpinističkim smjerovima, Via ferrati, planinarskim rutama).Proširi svoju redovnu turističku ponudu na način da stranim i domaćim turistima ponudi i posjetu novim sadržajima avanturističkog turizma na području planine Velež.

 

Search