skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Postanimo svjesni zagađivanja prirode i samog uticaja štetnog otpada

Ogromna količina otpada koji završi na odlagalištima i prirodi, napunio bi 375 nogometnih terena u visini od 2 metra. Velike količine komunalnog otpada odlažu se na regionalne, općinske deponije ili se bacaju u prirodu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

U konferenciji u Sarajevu gdje je predstavljena kampanja “Otpad kao resurs i alternativno gorivo- RDF”,koja ima za cilj upozoriti na problem odlaganja velikih količina otpada, i na moguče posljedice koje koje uzrokuje odloženi i odbačeni otpad na prirodu.

Većina općinskih deponija su nesanitarne i ne zadovoljavaju uvjete koji su ekološki prihvatljivi tako da je neizbježan proces njihovog zatvaranja i saniranja lokaliteta kako bi se upozorilo na posljedice koje može izazvati ovaj otpad. Za razliku od EU u BIH se svake godine na odlagališta odlaže više od 90% otpada proizvedenog otpada, od čega je skoro milion tona komunalnog otpada.

Građani trebaju postati svjesni svoje okoline, ispitivanje je pokazalo da građani Bih nemaju jedinstven stav i da ne vode računa o odlaganju otpada.

 

Search