skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Ideja projekta Botaničkog vrta se rodila u toku implementacije projekta „Educational exchange program on environment issues for students in Mostar„ koji je finansiran od strane Njemačke ambasade–Odjela za kulturu  gdje su nastavnici izrazili želju da bi na području Eko centra bili idealni uslovi za izgradnju Botaničkog vrta kojeg bi mogli koristiti učenici osnovnih škola grada Mostara, fakultetske ustanove i druge institucije koje rade na edukaciji kao i sve one exkurzije učenika koje dolaze posjetiti  Mostar i Blagaj.

Kao i zaštita ugroženih biljnih vrsta i njihovo iskorištavanje kroz izradu eteričnih ulja, čajeva i mehlema.

U botaničkom vrtu imamo posađene biljne vrste kao što su: Kadulje, lavanda, smilje, vrijesak, ruzmarin, paparosa, kameni cvjet, uzlidobar, hažibeg, četkovac, šipak, trešnja, limun, mandarina itd….

 

 

BLAGAJ CRVENA KNJIGA

 

 1. Acanthus spinosissimus Pers. V     TRNOVITI PRIMOG
 2. Adiantum capillus – veneris L. V   GOSPIN VLASAK
 3. Arum nigrum Schott. R                  CRNI KOZLAC
 4. Asphodelus fistulosus L. R            CJEVASTI ČEPLJEZ
 5. Asphodelus aestivus Brot.. R         RAZGRANJENI ČEPLJEZ
 6. Astragalus illyricus Bernh. R         ILIRSKI KOZLINAC
 7. Cardamine graeca L. R                   GRČKA REŽUHA
 8. Cardamine maritima Portenschl. Ex DC.  E    PRIMORSKA REŽUHA
 9. Cerinthe lamprocarpa Murb V          VISIKA
 10. Chaerophyllum coloratum L. R       ŠARENA KRABLJICA
 11. Clypeola jonthlaspi L. R                  SREDOZEMNA ŠTITENKA
 12. Cyclamen hederifolium Aiton V     NAPULJSKA CIKLAMA
 13. Cynoglossum columnae Ten. R      JEDNOGODIŠNJI PASJI JEZIK
 14. Delphinium fissum W. et K. V       RASCJEPKANI VELIKI KOKOTIĆ
 15. Ephedra major Host R                     USPRAVNA KOSITERNICA
 16. Goniolimon dalmaticum (C.Presl.) Reichb.  E   DALMATINSKI VRAŽEMIL
 17. Hermodactylus tuberosus (L.) Mill. V              GOMOLJASTA PERUNIKA
 18. Hyoscyamus albus L. V                                 BIJELA BUNIKA
 19. Iris pseudopallida Trinajstic R                       JADRANSKA PERUNIKA
 20. Legousia hybrida (L.) Delarbr V                    KRIŽANA ZRCALICA
 21. Linaria microsepala A.Kern. R                       BLIJEDOLJUBIČASTI LANILIST
 22. Moltkia petraea (Tratt.) Griseb.  R                 MODRO LASINJE
 23. Opopanax chironium (L.) Koch R                 KOROMAČ DIVLJI
 24. Petteria ramentacea (sieb.) C. Presl.  R         TILOVINA
 25. Rhamnus intermedius Steud. Et Hochst. R   PRIMORSKA KRKAVINA
 26. Ruscus aculeatus L. V                                   KOSTRIKA
 27. Salvia bertolonii Vis. V                                BERTOLONIJEVA KADULJA
 28. Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex Sprengel V   ŽUTA LUŽARKA

*SPISAK BILJNIH VRSTA (Pteridophyta i Spermatophyta) ZA CRVENU KNJIGU

B I H – Dr Čedomil Šilić.

E – JAKO UGROŽENA VRSTA ( 2 )

V – UGROŽENA ILI RANJIVA VRSTA ( 11 )

R – RIJETKA ILI POTENCIJALNO UGROŽENA VRSTA ( 15 )

Search