skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Organizacija Novi val već duži niz godina organizuje školu u prirodi i kroz naš rad smo uvidjeli da je jako potrebna za školarce , njihove učitelje i nastavnike.
Naši članovi koji su uključeni u školu u prirodi su iskusni predavači, vodiči kao i treneri.
Školu organizujemo u našem Eko centru gdje djeca imaju priliku da vide bjeloglave supove, magarce, da koriste vještacku stijenu za sportsko penjanje, koriste dječiji park sa igračkama, kampuju u našem kamp naselju.
Eko centar je mjesto gdje djeca jako dobro razvijaju vještine kao sto su osnovno ponašanje u prirodi, samostalnost, komunikaciju i sportske vještine.
Ponudu za škole u prirodi imamo kroz jednodnevne, vikend , i petodnevne aktivnosti .

     Jednodevni Izlet u Blagaj

Ove godine Novi val organizuje jednodevne izlete za djecu osnovnih i srednjih škola na području HNK.Naš plan aktivnosti se bazira na jednodevnim izletima koji imaju edukativni i rekreativni sadržaj.
Smatramo da bi za djecu bilo vrlo korisno da bolje upoznaju i posjete historijske spomenike u Blagaju, da vide i da se druže sa autohtonim životinjskim vrstama bjeloglavim supovima i magarcima, kao i da  penju na vještačkoj stijeni za sportsko penjanje a pored toga imaju mogućnost da se  igraju i zabave u prirodi.

 

 

                                                                                                                                                                                       Plan aktivnosti:
Upoznavanje djece sa kulturno-historijskom jezgrom Blagaja i bogatim biodiverzitetom, te posjeta našem paru Bjeloglavih supova, koji je i jedini u BiH.
Po dolasku u centar učenici imaju doručak.
Obilazak Bjeloglavih Supova i Magaraca. Nakon toga djeca će imati priliku da se penju na vještačkoj stijeni i da se takmiče u igrama bez granica.
Poslije završenog penjanja i drugih aktivnosti organizovaće se ručak. Poslije ručka u prirodi kreće se u obilazak Tekije kulturnog i historijskog mjesta, nakon obilaska blagajske Tekije slijedi lagana šetnja prema autobusu koji nas čeka na parking u centru Blagaja.
Cijena izleta iznosi 20KM, s tim da je u cijenu uključen: prevoz učenika, doručak, ručak, ulaz u Eko centar, ulaz u blagajsku Tekiju, stijena za sportsko penjanje, jahanje magaraca i usluge vodiča, jedan cd sa slikama po razredu.

 

Napomena:

Minimalna grupa 25 učenika
Zadržavamo pravo promjene izleta u slučaju vremenskih neprilika.

09:30 h Dolazak djece u Blagaj (šetanje kulturno historijskom stazom do Eko centra Blagaj)
09:50 h Dolazak u Eko centar Blagaj ( upoznavanje sa vodičima i planom izleta)
10:00 h Doručak
10:30 h Obilazak životinja
11:30 h Penjanje na vještačkoj stijeni za sportsko penjanje/ Jahanje magaraca/ igre bez granica
Napomena: za mlađi uzrast djece/bira se jahanje magaraca a za veći uzrast djece sportsko penjanje
13:30 h Ručak
14:10 h Posjeta blagajske Tekije
15:00 h Polazak iz Blagaja

                                                                             Jednodevni Izlet u Mostar i Blagaj

Omladinski klub Novi val organizuje jednodevne izlete za djecu osnovnih i srednjih škola na području kantona Sarajeva.Naš plan aktivnosti se bazira na jednodevnim izletima koji imaju edukativni i rekreativni sadržaj.
Smatramo da bi za djecu bilo vrlo korisno da bolje upoznaju i posjete historijske spomenike u Blagaju, da vide i da se druže sa autohtonim životinjskim vrstama bjeloglavim supovima i magarcima, da se penju na vještačkoj stjeni za sportsko penjanje i po povratku kući da  posjete Stari most u Mostaru.
Ono što je planirano izletom je dolazak djece u Blagaj.
Upoznavanje djece sa kulturno-historijskom jezgrom Blagaja i bogatim biodiverzitetom, te posjeta našem paru Bjeloglavih supova, koji je i jedini u BiH.
Po dolasku u centar učenici imaju doručak.
Obilazak Bjeloglavih Supova i Magaraca. Nakon toga djeca će imati priliku da se penju na vještačkoj stijeni i da se takmiče u igrama bez granica.
Poslije završenog penjanja i drugih aktivnosti organizovaće se ručak. Poslije ručka u prirodi kreće se u obilazak Tekije kulturnog i historijskog mjesta nakon obilaska blagajske Tekije sjedamo djecu u autobus i idemo posjetit Stari most u Mostaru gdje nam izlet i završava.
Cijena izleta iznosi 25KM, s tim da je u cijenu uključen: doručak, ručak, ulaz u Eko centar, ulaz u blagajsku Tekiju, stijena za sportsko penjanje i usluge vodiča.
Napomena:
Minimalna grupa 30 učenika
Zadržavamo pravo promjene izleta u slučaju vremenskih neprilika.

Plan aktivnosti:
09:30 h Dolazak djece u Blagaj (šetanje kulturmo historiskom stazom do Eko centra Blagaj)
09:50 h Dolazak u Eko centar Blagaj ( upoznavanje sa vodičima i planom izleta)
10:00 h Doručak
10:30 h Obilazak životinja
11:30 h Penjanje na vještačkoj stjeni za sportsko penjanje i igre bez granica
13:30 h Ručak
14:10 h Posjeta blagajske Tekije
15:00 h Polazak za Mostar
15:30 h Posjeta Starog mosta u Mostaru

Kontakt: Omladinski Klub Novi val Branilaca Bosne bb 88201 Blagaj
Konatkt telefon: 062518970;061529005
www.novival.info

Search