skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Otvoreni pozivi za dodjelu grantova – Misli o prirodi

O projektu Misli o prirodi!

„Misli o prirodi!“ trogodišnji je projekat kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva (CPCD), a finansijski podržava Švedska u iznosu od 3 miliona konvertibilnih maraka. Projekat je zasnovan na 5 komponenti (Zagovaračke mreže, Eko Hubovi, Eko škole, Mladi, Eko mediji).

Osnovni cilj projekta jeste povećati uticaj civilnog društva u zaštiti okoliša kroz umrežavanje organizacija civilnog društva (OCD), institucija, stručnih lica, medija i mladih za zajedničko, sinhronizirano i snažno djelovanje na lokalnom nivou. Dodatni značaj projekta predstavlja doprinos provođenju zahtjeva Evropske unije i međunarodnih sporazuma iz oblasti okoliša, klime i energije koje je Bosna i Hercegovina ratificirala.

Projekat „Misli o prirodi!“ je baziran na različitim aktivnostima koji doprinose podizanju nivoa svijesti o okolišu. Zagovaračkim kampanjama povećava se odgovornost državnih organa, kompanija i stanovništva u adresiranju problematike vezane za okoliš. Formiranom Mrežom od 9 Eko HUBova, stvaramo resursne centre čiji rad je usmjeren na zaštitu okoliša, podstičemo mlade da se aktivno uključe u zaštitu okoliša, te unapređujemo kvalitet i kvantitet medijske pokrivenosti ove teme.

Projekat „Misli o prirodi!“ uključuje mnogobrojne interesne grupe: organizacije civilnog društva, medije, građane/ke (posebno mlade), kompanije, osnovne i srednje škole, lokalnu vlast i državne institucije.

Posebna pažnja tokom implementacije ovog projekta se posvećuje multidisciplinarnim područjima kada su u pitanju, multidimenzionalno siromaštvo, sprječavanje konflikta, rodna ravnopravnost, ljudska prava i pitanje okoliša. Sve komponente projekta sadrže snažnu rodnu komponentu.

Implementacija projekta je započela 01.09.2019. godine. U decembru 2019. godine raspisan je Javni poziv za dodjelu grant sredstava za zagovaračke mreže, pri čemu je odobreno 5 grantova za zagovaračke mreže, koji su trenutno u fazi implementacije.

Više o dodijeljenim grantovima na linku: https://mislioprirodi.ba/odobreni-grantovi/#mreze

O grantu za zagovaračke mreže

Ovim javnim pozivom se nastoji ohrabriti i potaknuti suradnja između različitih, ali komplementarnih organizacija civilnog društva, čiji će se glas i rezultat rada multiplicirati kroz formiranje mreža, a kako bi se ostvarili ciljevi zagovaranja. Grantovi za zagovaračke mreže su namijenjeni ciljno orijentiranim grupama OCD-a koje se bave zaštitom okoliša i otvorene su za partnerstva s drugim OCD.

Više informacija možete pronaći na linku https://mislioprirodi.ba/grantovi-za-zagovaracke-mreze-2020/

O grantu za inicijative društvene odgovornosti kompanija

Grantovi za Inicijative za društvenu odgovornost su namijenjeni organizacijama koje u svojoj misiji imaju prevenciju djelovanja nesavjesnih kompanija zagađivača u nanošenju štete okolini, kao i da ih se poziva na veću odgovornost i doprinos u rješavanju konkretnih problema zagađenja u svojoj sredini.

Realizacijom grantova za Inicijative za društvenu odgovornost kompanija želimo ukazati na to koliko su kompanije društveno odgovorne i predstaviti načine na koje se može utjecati da kompanije postanu društveno odgovornije.

Više informacija možete pronaći na linku https://mislioprirodi.ba/grantovi-za-inicijative-drustvene-odgovornosti-kompanija-2020/

O grantu za medije

Pitanje zaštite okoliša je nedovoljno obrađena tema u medijima. Također, mediji koji se bave ovim temama nemaju dovoljnu podršku, niti su finansijski osnaženi kako bi mogli podrobnije i temeljitije obrađivati i kritičnije analizirati teme vezane za zaštitu okoliša. Iskustvo CPCD-a pokazuje da grantovi za medije imaju veliku vrijednost i efikasnost, jer podižu glas i imaju veću pažnju šire javnosti, eksperata i vlasti. Jedan od osnovnih ciljeva ovog projekta je aktivno učestvovanje u zagovaračkim inicijativama, kako bi se razvili novi pristupi pitanjima zaštite okoliša u širim medijskim krugovima, i kako bi se razvila suradnja između medija i organizacija civilnih udruženja.

Više informacija možete pronaći na linku https://mislioprirodi.ba/grantovi-za-medije-2020/

Search