skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

3. javni poziv za dostavu projektnih prijedloga za Program regionalnih grantova 2024

Program regionalnih grantova Telemach fondacije predstavlja platformu za pružanje podrške razvoju lokalnih zajednicama u Bosni i Hercegovini. Prvenstveno je namijenjen financiranju obrazovnih projekata, te projekata brige o okolišu u manjim lokalnim zajednicama, kojima su ovakvi izvori podrške limitirani.

Podnositelj prijedloga projekta je isključivo registrovano udruženje ili fondacija (prema važećim aktuelnim zakonima u Federaciji BiH, Republici Srpskoj i Brčko Distriktu, a koja djeluju u malim lokalnim zajednicama (do 50.000 stanovnika). Iznos podrške po jednom odobrenom projektu ne može biti veći od 5,000 KM bez obzira na broj partnera u projektu.

Svi prijavljeni projekti koji prođu tehničku selekciju će u daljem procesu ocjenjivati stručna komisija, a u odnosu na 4 ključna kriterija:

Promjene kojima će implementacija projekta doprinijeti (maksimalni broj bodova 12)
Uključenost lokalne zajednice u projekt (maksimalni broj bodova 3)
Oblast kojom se projekt bavi (maksimalan broj bodova 2)
Kapacitet podnosioca prijedloga projekta (maksimalan broj bodova 1).
Prijave na ovaj Javni poziv moraju biti podnesene isključivo u elektronskoj formi, a u skladu sa smjernicama koje se nalaze u Paketu za prijavu.

Više informacija na: https://telemachfondacija.ba/projekt/program-regionalnih-grantova/

Krajnji rok za podnošenje prijave je 19.03.2024. godine – 23:59h.

SHARE.
Facebook

Search