skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Utjecaj smoga na vitamin D

Alarmantno stanje zagađenosti u gradovima u Bosni i Hercegovini alarm a je za povećanje znanja o štetnim posljedicama koje zagađenje ostavlja na naš organizam. U takvim štetnim utjecajima moramo se dodatno zaštititi, a unošenje dodatnog vitamina D jedna je od najboljih oblika zaštite za organizam.

Smog predstavlja zagađenje zraka u obliku dima i magle. Sastoji se od industrijskih polutanata, gasova nastalih iz automobila, kao i dima iz vatre. Izloženost smogu može dovesti do nekoliko različitih vrsta zdravstvenih problema, zbog sadržaja ozona u zraku. Smog može izazvati kašalj i iritaciju grla i pluća.

Vitamin D je jedan od vrlo bitnih vitamina za ljudski organizam. On je, zapravo, mnogo više od vitamina. Nije bitan samo za naše kosti, već za cjelokupno zdravlje. Nizak nivo vitamina D dovodi se u vezu sa slabljenjem imuniteta što za posljedicu može imati nastanak, ne samo češćih infekcija disajnog sistema, nego i početak hroničnih oboljenja srca i krvnih sudova… Dugi boravak stanovništva u zatvorenim prostorijama tokom zime mogu da uzrokuju drastičan pad vitamina D u organizmu.

Search