skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Poziv za poziciju eksperta za vodu Eko HUB Blagaj

EKO HUB BLAGAJ, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val raspisuje poziv za poziciju eksperta za vodu Eko HUB Blagaj.

Pozicija eksperta za vodu Eko HUB Blagaj zahtjeva sljedeće aktivnosti:

  1. Istraživanje načina rada kao i transparentnosti Zavoda prema građanima Mostara.
  2. Pripremanje dokumentacije za radne sastanke
  3. Pripremanje dokumentacije i parametara za analize vode, Mikrobiološka, Fizičko-hemijska analiza i analiza na pojedine teške metale.
  4. Odabir lokacija i način uzorkovanja vode
  5. Izrada dokumenta -Tumačenje i stručna analiza rezultata istraživanja i procjena kvaliteta vode
  6. Predstavljanje dobijenih rezultata
Search