skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Poziv za dostavljanje ponuda za web Eko Hub Blagaj

U sklopu stranice www.novival.info nam je potrebno da se povežu linkovi koji su nam potrebni za Eko hub Blagaj. Na postojeću stranicu bi se dodali novi linkovi sa banerima koji bi predstavljali sljedeće linkove:

– Eko vijesti (mogućnost dodavanja vijesti i preusmjeravanja na socijalne mreže),

– Eko multimedija (mogućnost postavljanja videa sa youtube platforme i preusmjeravanje na socijalne mreže),

– Eko kampanje (mogućnost dodavanja vijesti za kampanje kao i dodavanje video materijala sa youtube platforme),

– Eko alarm (mogućnost izrade modula za prijavljivanje ekoloških zagađenja sa tačnom Google lokacijom i postavljanjem fotografija sa opisnim tekstom),

– Eko chat (mogućnost online podrške i komunikacije).

 

 

Ponude možete slati na mail – ekohubblagaj@gmail.com.

Poziv ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja.

Search