skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Javni pozivi Gender Budget Watchdog Networka

ender Budget Watchdog Network je u potrazi za ekspertima/icama koji/e će raditi na razvoju vodiča i materijala za e-učenje na sljedeće teme:

1. Monitoring/watchdogging budžeta iz rodne perspektive u polju financiranja borbe protiv klimatskih promjena  (Vodič i materijali za e-učenje)

2. Zagovaranje i lobiranje za rodno odgovorne politike i borbu protiv klimatskih promjena (Vodič i materijali za e-učenje)

Više informacija o uslovima i detaljniji opis zadataka pronađite u pozivima za dostavljanje ponuda/ToR-ovima:

Klikni za preuzimanje ToR-a 1

Klikni za preuzimanje ToR-a 2

Ukoliko se prijavljujete za izradu prvog vodiča i pratećih materijala (ToR 1), svoje dokumente i financijske ponude (izražene u eurima) pošaljite na simonovski@crpm.org.mk i matevska@crpm.org.mk do 31.01.2023. u 17:00.

Ukoliko se prijavljujete za izradu drugog vodiča i pratećih materijala (ToR 2), svoje dokumente i financijske ponude (izražene u eurima) pošaljite na simonovski@crpm.org.mk do 31.01.2023. u 17:00.

civilnodrustvo.ba

Search