skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Ozonska rupa se u 2019 godini znatno smanjila

Naučnici iz Službe za nadgledanje Zemljine atmosfere, programa Evropske komisije u partnerstvu sa Evropskom svemirskom agencijom, „Copernicus“, očekuju da bi ozonska rupa ove godine iznad Antartika mogla biti najmanja u posljednih 30 godina.

Ozon je molekula koja se sastoji od tri atoma kisika i odgovoran je za filtriranje štetnog ultraljubičastog zračenja sa Sunca. Plin se stvara i raspada u stratosferi, 20 do 30 kilometara iznad Zemlje. U čistoj atmosferi, ciklus proizvodnje i raspadanja je u ravnoteži. No, iz balansa ga izbacuju kemikalije koje sadrže hlor i brom, što rezultira padom koncentrcije ozona (ozonska rupa), najviše u antarktičkom prstenu u septembru i u oktobru.

Protokol iz Montreala potpisan 1987. pokušava poboljšati situaciju tako što zabranjuje proizvodnju i upotrebu kemikalija koje najviše oštećuju ozonski omotač. Uvjeti za raspad ozona pojavljuju se svake godine kada Antarktik izlazi iz zime, a reakciju potiče ponovna pojava sunčanog vremena u hladnoj atratosferi.

Prema naučnoj procjeni oštećenja ozonskog omotača za 2018. godinu rađenoj pod pokroviteljstvom Svjetske meteorološke organizacije (World Meteorological Organization, WMO), potpuni oporavak ozonskog omotača do će se dogoditi oko 2060. godine.

Search