skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

sadnjom stabala stvara se zaštitna barijera od zagađenog zraka

Sadnjom biljaka djelujemo na velike prednosti u našoj okolini, a ne zahtjeva puno vremena. Biljke nikada nisu predstavljala nikakvu štetu, imaju samo dobrobiti koji utječu na čitav ljudski, biljni i životinjski svijet. Sadnjom stabala dopinosimo jačanju tla tj. njegovoj stabilnosti, lišće kada opada dopinosi neophodne organske tvari za rast stabala.

Stabla predstavljaju utočišta mnogim životinjama, sadnjom omogućava se sklonište i zaštita životinja tjekom zimskih i ljetnih dana. Stabla smanjuju strujanje plinova i apsorbira razne zagađivače i amonijak. Stablo može biti energent uzgojen na površinama gdje su uslovi nepodobni za sadnju. Jedan od najvećih razloga gubitka oprašivača jeste gubitak njihovog prirodnog staništa (livade, šume…).  Vrlo je važno shvatiti dobrobiti biljaka za čitavu planetu i da bez njih život nije moguć. Brinimo o planeti na kojoj živimo, postanimo svjesni vrijednosti biljaka za život!

Search