skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Održan seminar u Blagaju pod nazivom „Zaštita rijeka na području Hercegovine.“

Eko HUB Blagaj kojim koordinira Omladinski klub Novi Val održao je seminar sa 5 lokalnih zajednica (Nevesinje, Ljubinje, Čapljina, Stolac, Blagaj) dana 17.11.2022 (Četvrtak) sa početkom u 1O:00h.

Seminar se održao u restoranu Bunski Biser u Blagaju.

Na ovom seminaru održano je predavanje na temu – „Zaštita rijeka na području Hercegovine.“, a predavanje je održao van.prof.dr Sanel Riđanović.

Seminaru je prisustvovala ekološka udruga „Lijepa naša“ iz Čapljine, Opština Ljubinje, aktivisti za zaštitu prirode sa područja Opštine Sarajevo, te predstavnici lokalnih zajednica Stolac i Nevesinje.

Na ovom seminaru cilj je bio da se građani upoznaju sa trenutnim stanjem rijeka u Hercegovini. Zbog izgradnje velikog broja hidroelektrana na našim rijekama, postoji opasnost da ostanemo bez naših najvećih prirodnih vrijednosti. Voda i rijeke Hercegovine su zajedničko dobro nas i generacija koje dolaze.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

 

Search