skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Zajedno spasimo prirodne vrijednosti rijeke Neretve

Neretva je jedina velika delta u našoj zemlji. Samo u BiH otpadne vode se puštaju direktno u rijeke, dok u ostalim zemljama za takvo nešto postoje bazeni gdje se ponovo reciklira i stvara prirodni materijal koji ne utiče na prirodne sredine.

Mulj koje se stvara pada na dno i uništava prirodna staništa riba i ostalih organizama, prekrivajući njihove zaklone i oduzima kisik ostalim biljkama i životinjama kaže naš čitatelj je kao potvrdu svojih tvrdnji priložio i nekoliko fotografija na kojima se vidi mulj u rijeci Neretvi, a uslikane su u južnom dijelu grada.

Količina teških metala koji prelaze dozvoljene granice za ispuštanje otpadnih voda pronađene su u rijeci Neretvi na području Konjica, pokazali su rezultati Instituta za kvalitetu, standardizaciju i ekologiju TQM d.o.o. Lukavac, a koji je to učinio na zahtjev udruge “Zeleni Neretva” iz Konjica. Osim opasnih bakterija, veliki problem predstavlja i kruti otpad koji sve češće završava u rijekama. Gotovo tona otpada izvađena je ispod Starog mosta u jednoj od nedavnih akcija čišćenja korita rijeke Neretve (Izvor- Agro klub).

Neretva je sama po sebi takva da ima nevjerovatnu brzinu, pa se može reći sa se “sama bori” protiv otpada koji se uzrokuje. Postanimo svjesni prirode oko sebe i čuvajmo ono što imamo!

Search