skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Treći radni sastanak EKO HUB Blagaj

Eko HUB Blagaj kojim koordinira Omladinski klub Novi Val najavljuje treći radni sastanak koji će se održati sa 5 lokalnih zajednica (Nevesinje, Ljubinje, Čapljina, Stolac, Blagaj) dana 12.05.2022 (Četvrtak) sa početkom u 1O:00h.

Treći radni sastahnak održati će se u Eko centru u Blagaju.

Eko HUB Blagaj je u toku implementacije projekta ukupno održao 18 akcija čišćenja gdje je ukupno skupljeno 466 vreća otpada na području ovih 5 lokalnih zajednica.

Sve akcije čišćenja podržane su od strane ukupno 268 učesnika koji su kroz ovaj projekat doprinijeli zaštiti okoliša, također ove akcije su podržane medijskim putem sa ukupno 284 medijska posta širom Bosne i Hercegovine.

Cilj radnog sastanka je okupiti predstavnike 5 lokalnih zajednica sa kojima Eko HUB Blagaj surađuje, predstavljanje dosadašnjih rezultata, iznošenje ekoloških problema unutar ovih lokalnih zajednica, kao i dalje planiranje zajedničkih aktivnosti unutar projekta Eko HUB Blagaj.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Search