skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Strategija zaštite životne sredine RS gotova do početka 2022

Ministarka ekologije, prostornog uređenja i građevinarstva u Vladi RS Srebrenka Golić je rekla na sastanku sa ambasadorkom Kraljevine Švedske u BiH, Johanom Strokvist, da očekuje da će Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske biti završena i usvojena početkom naredne godine.

Izrada ovog strateškog dokumenta je dio Projekta ESAP BiH 2030+ (Enivornmental Strategy and Action Plan), koji finansira Vlada Švedske, a realizuje Štokholmski institut za zaštitu životne sredine.

Strategija zaštite životne sredine Republike Srpske, zajedno sa strategijama za Federaciju BiH i za Brčko Distrikt činiće Strategiju zaštite životne sredine/okoliša za BiH za period do 2030+ godine.

Sagovornice su se dogovorile da nakon usvajanja ovih strateških dokumenata na svim nivoima vlasti, zajednički organizuju konferenciju na kojoj će predstavnicima međunarodnih finansijskih institucija i fondova prezentovati ove dokumente i pokušati obezbijediti donatorska sredstva za njihovu implementaciju.

Search