skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

RS dobija laboratoriju za analizu otpada

Republika Srpska dobiće prvu laboratoriju za analizu otpada, koja će biti u nadležnosti Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske, što je jedan od najvažnijih segmenata projekta “Unapređenje kapaciteta javnih službi u oblasti upravljanja otpadom u prekograničnom regionu”, vrijednog oko milion KM.

Pomoćnik ministra za zaštitu životne sredine Svjetlana Radusin rekla je u petak, 16. jula, Srni u Bijeljini, pred početak okruglog stola za administraciju u oblasti zaštite životne, da je riječ o prekograničnom projektu u kojem učestvuje Republika Srpska, odnosno BiH, sa Srbijom, odnosno Pokrajinskim sekreterijatom za urbanizam i životnu sredinu iz Novog Sada.

Prema njenim riječima, projektom je obuhvaćeno ukupno 17 opština u prekograničnom dijelu, od kojih je 10 iz Republike Srpske, iz regiona Bijeljina-Zvornik, a sedam iz Sremskog upravnog okruga u Srbiji – šest opština i grad Sremska Mitrovica.

Radusin je navela da je jedna od aktivnosti predviđena ovim projektom i ovaj okrugli sto kojim se daje mogućnosti opštinama da kažu šta su njihovi problemi, kako bi eksperti analizirali legislativu i dali određene inpute u vezi s onim šta je eventualno propušteno u zakonodavnom dijelu, da bi se ugradilo.

Ona je istakla da je veoma važno što će u okviru ovog projekta biti i konkretnih nabavki – Republika Srpska, odnosno Institut za zaštitu i ekologiju dobiće prvu laboratoriju za analizu otpada jer institucionalno jačanje i jačanje kapaciteta predstavlja veliki značaj za Srpsku.
– Dobijamo ono što do sada nismo imali i stvaramo mogućnosti da se i kod nas vrši analiza otpada, da znamo šta je to sa čime raspolažemo, koje su to količine i o kakvom otpadu se radi – opasnom ili neopasnom i na koji način njime da se upravlja – rekla je Radusin.

Prema njenim riječima, vrijednost projekta je oko milion KM, a sredstva su raspoređena na institucije koje su partneri u ovom projektu – Ministarstvo za prostorno uređenje, građevinarstvo i ekologiju Republike Srpske, Pokrajinski sekretarijata za urbanizam i zaštitu životne sredine AP Vojvodina, Republička uprava za inspekcijske poslove – Inspektorat Republike Srpske i Institut za zaštitu i ekologiju Republike Srpske.

Direktor Instituta za zaštitu i ekologiju Republike Srpske Predrag Ilić rekao je da je osnovna uloga i obaveza Instituta opremanje prve javne laboratorije u BiH, odnosno u Republici Srpskoj koja će se baviti ispitivanjem otpada, otpadnih voda i zemljišta.
Ilić je naveo da u BiH uopšte ne postoji sistem ispitivanja otpada, dok je u Srbiji taj sistem na niskom nivou, zbog čega se išlo na to da se opremi laboratorija koja bi mogla da radi veći broj parametara.

Prema njegovim riječima, već u prvoj fazi će biti 50 do 60 parametara, analiza teških metala…koje će se raditi u labiratoriji Instituta. Obaveza u okviru projekta je da ova laboratorija bude akreditovana kod Instituta za akreditovanje BiH kako bi rezultati bili međunarodno priznati i neosporivi.

Ilić je naveo da druga komponenta koju će sprovoditi Institut jeste izrada katastra zagađivača na području regija Bijeljina i Zvornik, konkretno za svih 10 opština – biće urađen popis svih divljih deponija, mjesta ispusta otpadnih voda u rijeke, jezera i potoka, a uradiće se i analize zemljišta na svim lokacijama divljih deponija i uzorkovaće se otpad, te analiza otpadnih voda na ispustima ako ih ima.
– Tako da uradimo jedinstvenu bazu podataka koja će biti i u pisanom i u elektronskom obliku, a isto to biće urađeno u Srbiji za područje Srema – što će biti jedinstvena baza podataka tako da postoji mogućnost razmjene podataka između dvije zemlje, kako bismo pratili koji zagađivači dolaze u ovom slučaju u rijeku Drinu s obje strane – rekao je Ilić.

On je naveo da će biti održan i seminar na kojem će se biti pokazani načini uzorkovanje, analiza i slično, te obuka radnika, a u okviru toga je i nabavka opreme i vozila, tako da će Institut dobiti, osim kompletno opremljene laboratorije, i jedno terensko vozilo.

Pomoćnik Pokrajinskog sekretara za urbanizam i zaštitu životne sredine Novi Sad Pavle Rajkov rekao je da će između Pokrajine i Republike Srpske biće uvezani informativni sistemi.

Search