skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Poziv za dostavljanje ponuda za smještaj i hranu za 10. Jubilarni Ornitofestival

U sklopu projkta 10. Jubilarni Ornitofestival nam je potreban prostor za smještaj kao i hrana za učesnike.

U toku festivala predviđeno je ukupno 30 učesnika.

Smještaj je potreban za 2 dana kao i hrana (večera – 1 dan,doručak, ručak, večera – 2 dan, doručak – 3 dan).

Ponude možete slati na mail – ekohubblagaj@gmail.com.

Poziv ostaje otvoren 5 dana od dana objavljivanja.

Search