skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Omladinski klub „Novi val“ Blagaj potpisao sporazum o saradnji sa Univerzitetom „Džemal Bijedić“ u Mostaru

Omladinski klub „Novi val“ Blagaj i Univerzitet ‘Džemal Bijedić’ u Mostaru su potpisali sporazum o naučno – istraživačkoj i stručnoj saradnji.

Predmet ovog sporazuma je naučno – istraživačka i stručna saradnja (projekti, terenska nastava i dr.). Saradnja će se odvijati kroz zajedničke naučno-istraživačke  projekte i istraživanja iz oblasti biologije, ekologije te drugih univerzitetskih smjerova, kao i razmjenu rezultata naučnih i stručnih istraživanja iz navedenih oblasti.

„Novi Val“ Blagaja i Univerzitet „Džemal Bijedić“ će učestvovati u zajedničkom organizovanju aktuelnih tematskih predavanja, (radionice, seminari, okrugli stolovi i simpoziji, neformalni oblici te drugih aktivnosti.

Omladinski klub „Novi val“ će omogućiti ustupanje kompletne infrastrukture u sklopu Eko centra Blagaj kroz seminare, radionice, okrugle stolove i predavanja.

Sporazum je potpisan od strane rektorice Univerziteta „Džemal Bijedić“ prof.dr. Alene Huseinbegović i predsjednika Omladinskog kluba „Novi Val“ gospodina Adnana Đulimana.

Search