skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Održana edukacija sa ciljem pomovisanja prijateljstva i razumijevanja među Osnovnim školama u Mostaru

Osnovna škola Blagaj i Osnovna Škola Antuna Branka Šimića danas su zajedno sa Omladinskim klubom Novi Val proveli edukativni dan u prirodi u sklopu projekta  sa Njemačkom ambasadom –  „Pomovisanje prijateljstva i razumijevanje među Osnovnim školama u Mostaru“.  Cilj ovog događaja bio je podizanje svijesti kod učenika o ekološkim izazovima s kojima se suočavamo danas, te o važnosti očuvanja biodiverziteta i okoliša.

Učenici su imali priliku sudjelovati u različitim radionicama koje su se fokusirale na hercegovačke magarce i bjeloglave supove, te su kroz njih naučili mnogo toga o ovim rijetkim životinjama. Nakon toga, učenici su se uputili u zaštićeni rezervat prirodnih predjela – Vrelo rijeke Bune, jedno od najjačih krških vrela u Europi, kako bi iz prve ruke vidjeli bogatstvo prirodnog svijeta koji ih okružuje.

Adnan Đuliman, predsjednik Omladinskog kluba Novi Val, istakao je zadovoljstvo posjetom Osnovnih škola i zahvalio se učenicima na interesu i želji za učenjem o prirodi te na njihovom angažmanu u zaštiti i očuvanju prirodnih resursa. Ovaj događaj je još jednom potvrdio važnost edukacije i podizanja svijesti o očuvanju okoliša i biodiverziteta među mlađim generacijama.

Search