skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Besplatni seminar na temu samostalno vođenje poslovnih knjiga

Seminari će se održati:

– Kiseljak, 19.01.2023. Centar za poslovne studije CEPS učionica broj 3 za prvom spratu, s početkom u 10:00sati.

– Bugojno, 24.01.2023. Sala Opštine Bugojno,

s početkom u 10:00 sati.

– Travnik, 14.02.2023. Sala Opštine Travnik

s početkom u 10.00 sati.

Tijekom seminara će se obraditi sljedeće regije:

• Vođenje poslovnih knjiga samostalnih poduzetnika

• Obračun doprinosa, plata i ostalih naknada

• Blagajna

• Što inspektori traže u kontrolama

• PDV evidencije

• Praktični rad

Predavači su certificirane računovođe s više godina iskustva.

Broj mjesta je ograničen, a svoju prijavu možete izvršiti na:

Mail: okomoraksbsbk@gmail.com

Broj telefona: 030/871-622

Prijava treba da sadrži naziv obrta, ime vlasnika, sjedište i klasifikaciju djelatnosti.

tntportal.ba

Search