skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info
Novosti
Utjecaj Smoga Na Vitamin D

Utjecaj smoga na vitamin D

Alarmantno stanje zagađenosti u gradovima u Bosni i Hercegovini alarm a je za povećanje znanja…

Surgical masks against pollution and disease – yes or no?

One of the most common scenes during every story about viruses, bacteria and air pollution…

Hirurške maske protiv zagađenja i bolesti – da ili ne?

Jedan od najčešćih prizora tokom svake priče o virusima, bakterijama i zagađenju zraka su hirurške…

Hirurške Maske Protiv Zagađenja I Bolesti – Da Ili Ne?

Hirurške maske protiv zagađenja i bolesti – da ili ne?

Jedan od najčešćih prizora tokom svake priče o virusima, bakterijama i zagađenju zraka su hirurške…

Using plastic bottles to build road

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Plastic has certainly helped to advance society and the world. But it…

Iskorištavanje plastičnih boca za izgradnju asfalta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Plastika je sasvim sigurno pomogla u napredovanju društva i svijeta. Ali, ona…

Iskorištavanje Plastičnih Boca Za Izgradnju Asfalta

Iskorištavanje plastičnih boca za izgradnju asfalta

OLYMPUS DIGITAL CAMERA Plastika je sasvim sigurno pomogla u napredovanju društva i svijeta. Ali, ona…

Eko izazov – “Učinimo svoju zemlju još ljepšom”

Američka ambasada u BiH i UG "Ruke" vas izazivaju da se prijavite na Eko izazov…

Eko Izazov – “Učinimo Svoju Zemlju Još Ljepšom”

Eko izazov – “Učinimo svoju zemlju još ljepšom”

Američka ambasada u BiH i UG "Ruke" vas izazivaju da se prijavite na Eko izazov…

Search