skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Eko HUB Blagaj/Novi Val održao još jednu akciju čišćenja na području lokalne zajednice Blagaj

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val održao je još jednu akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Blagaj, 16.12.2020 (Srijeda) sa okupljanjem učesnika u 09:30h u Eko centru Blagaj. Akcija je počela u 10:00h,a trajala je do 14:00h. Akcija čišćenja se održala na lokaciji – Blagaj (kulturno historijska staza – Vrelo Bune).

Ovoj akciji čišćenja sudjelovali su članovi udruženja: STK „Blagaj City“, SPK Blagaj, „Grad Mostar“, kao i lokalno stanovništvo sa ukupno 23 učesnika.

U toku ove akcije skupljeno je 30 vreća otpada, 6 kamiona građevinskog šuto materijala, a trimerisano je 350 m dužine kulturno historijske staze.

Ovoj aktivnosti su se pridružili i članovi tima projekta „Misli o prirodi!“ koji su se zajedno sa članovima Eko HUB Blagaj obratili medijima u 11:00h.

Svi učesnici su dobili potrebnu opremu za ovu akciju, kao hranu i osvježenje od strane organizatora.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Napomena:

Sve epidemiološke mjere tokom realizacije akcije čišćenja su sprovedene, a od strane organizatora je obezbjeđena zaštitna oprema.

Search