skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Poziv za dostavu ponuda za izradu Eko Alarm/Web i aplikacija MO – redar

EKO HUB BLAGAJ, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val raspisuje poziv za dostavu ponuda za izradu Web aplikacije MO-redar koja je namijenjena za prijavu komunalnih nepravilnosti na području grada Mostara kao što su , oštećenje puteva, oštećena signalizacija, otpad, nepravilnosti u sistemu za vodu i kanalizaciju, oštećena zelena površina i parkovna oprema, neispravna javna rasvjeta, i druge kategorije nepravilnosti koje narušavaju kvalitetu života u gradu.

Cilj aplikacije MO-Redar je omogućiti građanima da prijavljuju ekološke probleme u Gradu Mostaru kao i  prometne ili druge probleme u vezi s cestovnim prometom putem web-aplikacije.

Princip rada aplikacije je sljedeći; Preuzmete aplikaciju na svoj telefon, uslikate fotografiju otpada koji se nalazi na nepropisnom mjestu, automatski se označava vaša lokacija i pošaljete nalog.

O cijelom procesu će građanin koji je prijavio nepravilnost biti obaviješten putem komentara na samoj prijavi  – Centar za korisnike.

Osim putem Interneta na webu_moguće je usluzi pristupiti i putem pametnih telefona s operativnim sistemom Android i iOS.

Redovno održavanje i ažuriranje sadržaja na Web stranici i aplikaciji Mo-redar važni su za posjećenost i korisnost web stranice i zbog toga, nakon izrade web stranice/aplikacije, je potrebno obezbjediti redovno ažuriranje i održavanje.

Održavanje aplikacije najčešće znači promjenu kompletnog ili dijela sadržaja, promjenu teksta ili slike, te dodavanje ili preuzimanje linkova u meniju. Takođe, održavanje obuhvata i programiranje, te dodavanje novih funkcionalnosti web stranici / aplikaciji , prema  zahtjevima naručioca, kao i zaštitu od hakerskih upada i neovlaštenog korištenja.

Održavanje predstavlja ozbiljan posao, a sve izmjene moraju biti urađene prema parametrima same web stranice/ aplikacije MO- REDAR , uredno, pregledno, te ujednačenog prikaza na svim računarima i na svim preglednicima kao i na samoj aplikaciji.

Usluga održavanja podrazumjeva:

 • Održavanje stabilnosti sistema
 • Ažuriranje i dodavanje sadržaja po potrebi
 • Tehničko održavanje instaliranih baza podataka
 • Tehničko održavanje backup sistema, te izrada sigurnosnih kopija u slučaju hakerskih   napada
 • Instalacija i briga oko instalirane aplikacija
 • Hitne intervencije po zahtjevu
 • Analiza posjećenosti i izvještavanje po velikom broju parametara
 • Uklonjene tehničke greške
 • Poboljšan prikaz teksta i slika
 • Izrađen backup-a tj. sigurnosna kopija
 • Izrađena zaštita od spama i neželjenih akcija
 • Neometano funkcioniranje web stranica

Registracija korisnika: Jedna od važnih funkcionalnosti aplikacije bit će omogućavanje običnim građanima da stvore nalog prema nadležnoj službi.

Sadržaj svake prijave je javan, dok prijavitelj može ostati anoniman prema trećim stranama.

Osim putem Interneta na webu_moguće je usluzi pristupiti i putem pametnih telefona s operativnim sistemom Android i iOS.

Molimo Vas da u ponudi dostavite cijenu:

 1. Web i aplikacija  MO – redar
 2. Održavanje web i APP aplikacije za 10 mjeseci.

Ponuda mora sadržavati cijenu sa uračunatim PDV-om.

Za sve upite molimo Vas da pišete na e mail u nastavku koji je i ujedno otvoren za primanje ponuda u sklopu projekta Eko HUB Blagaj.

Poziv ostaje otvoren do 14.07.2023, molimo Vas da ponude šaljete na ekohubblagaj@gmail.com.

Search