skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Općina Novo Sarajevo: Dan otvorenih vrata

Grad Sarajevo, Općina Novo Sarajevo i Kanadski fond za lokalne inicijative pozivaju vas na Dan otvorenih vrata Općine Novo Sarajevo, koji će se održati u utorak 14. februara 2023. godine, u prostorijama Šalter sale Općine Novo Sarajevo.

U sklopu projekta ACCESS – Pristup pravima za žene kroz informisanje i angažman sa vlastima u Gradu Sarajevu i njegovim općinama, sa građanima i građankama razgovarat će se na temu: “Ljudska prava – Ostvarivanje prava žena”.

Za najmlađe posjetioce organizovana je radionica koju će voditi “Teta pričalica” (https://pricalica.ba/)

Evaluaciju projektnih aktivnosti vršit će predstavnici TANA 21 (www.tana21.ba), koji će u cilju prikupljanja povratnih informacija razgovarati s posjetiocima Dana otvorenih vrata

#Canada #CFLI #CanadaFundBiH

Search