skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Okoliš, Edukacija i poduzetništvo kroz interetičku saradnju osnovnih škola Hercegovine II

Aktivnosti koje Omladinski klub Novi val  sprovodi od 2010. godine kroz direktne aktivnosti na terenu ima za cilj spajanje  učenika osnovnih škola grada Mostara i Nevesinja (bosanski, srpski i hrvatski plan i program).

Osim projekata koje smo do sada realizovali sa ambasadom Sjedinjenih Američkih  Država,  projekata sa ciljem pomirenja, dijaloga i interetničke saradnje u ovoj oblasti ima vrlo malo i  upravo zbog toga naš cilj je da kroz ovaj projekat potaknemo mlade ljude da počinju razmišljati i poduzetnički.

Danas su u Eko centru Blagaj su bile upriličene edukativne radionice za 7, osnovnih škola sa ukupno 97 učenika i 10 nastavnika.

Predviđeni plan se odnosi na poduzetničku inicijativu koja bi donosila simboličan prihod školi, školskim sekcijama ili opremila neke od nastavničkih učionica. Na ovaj način bi se i učenici osjećali društveno odgovornije.

Prvih 9 prijedloga biznis projekata koje komisija ocijeni kao najbolje. dobit će nagradu u vrijednosti od 400 dolara , što bi se koristilo isključivo za nabavku opreme, materijala ili sličnih potreba za realizaciju ideje.

Glavni cilj projekta zasnovan je na interetničkoj saradnji osnovnih škola u Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj (Mostar i Nevesinje), kako bi se na jednoj strani pokazalo bogatstvo različitosti kao i  bogatstvo jednakosti na drugoj. Osim toga, želimo pokazati djeci koliko je važan biodiverzitet i priroda za ljudska bića. To će se raditi kroz edukativne programe i poduzetničke aktivnosti kako bi mladi mogli saznati koliko je važna ekologija, poduzetništvo, kultura i biodiverzitet, ali i koliko je važna interetnička saradnja; pomirenje i koegzistencija na ovim područjima.

Galerija fotografija

Ukoliko želite podržati naš rad možete donirati na slijedećem linku DONIRAJ

Search