skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Novi Val organizuje prvu akciju čišćenja na području Nevesinja

U sklopu pokretanja novog projekta Eko HUB Blagaj, Omladinski klub Novi Val organizuje prvu akciju čišćenja sa lokalnom zajednicom Nevesinje, i nevladinim sektorom, na lokaciji jezero Alagovac.

Akcija čišćenja će se održati 14.8.2020 (petak) sa početkom u 10 : 00 h.

Planiranoj akciji će prisustvovati članovi Omladinskog kluba Novi Val u saradnji sa predstavnicima lokalne zajednice Nevesinje, kao i volonteri.

Akciji čišćenja se mogu pridružiti svi ostali građani koji žele da na ovaj način doprinesu očuvanju okoliša.

Predstavnici Nevesinja su na radnom sastanku predstavili problem pretjeranog nagomilavanja animalnog otpada na neprikladnim mjestima, veliki broj divljih deponija na javnim mjestima kao i nedovoljna educiranost o odlaganju otpada.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Vlada Švedske.

Search