Udruženje Mreža za izgradnju mira poziva zainteresirane omladinske mirovne aktiviste_kinje da prijave svoj tekst za medijski članak koji će se objaviti na web stranici Mreže za izgradnju mira i prezentirati na Konferenciji „Omladinski aktivizam za mir“ koja se održava u septembru ove godine.

Okvirna tema medijskog članka je „Ka pozitivnom miru u mojoj zajednici“. Na dnu poziva nalaze se opisani faktori pozitivnog mira.

Uslovi za prijave:

 1. Dob od 18 do 30 godina;
 2. Angažman i iskustvo u lokalnoj zajednici kao omladinski_a mirovni_a aktivista_kinja u okviru udruženja, fondacije ili u okviru neformalne inicijative;
 3. Omladinski_a mirovni_a aktivista_kinja dolazi iz jednog od sljedećih mjesta: Istočno Sarajevo, Gornji Vakuf – Uskoplje, Kotor Varoš, Drvar, Pale, Prijedor, Stolac, Srebrenica, Tuzla i Velika Kladuša.

Obaveze angažiranih omladinskih mirovnih aktivista_kinja:

 1. Prijedlog specifične teme na koju će autor_ica napisati svoj tekst;
 2. Priprema medijskog članka na pozitivnog mira u zajednici autor_ice iz perspektive mladih;
 3. Priprema jedne fotografije koja ilustrira lokalnu zajednicu iz koje autor_ica dolazi ili neki događaj lokalne zajednice;
 4. Prezentacija teksta u 5 minuta na konferenciji Konferenciji „Omladinski aktivizam za mir“.

Udruženje Mreža za izgradnju mira će odabranim autorima_cama dodjeliti honorar u iznosu od 355 BAM bruto[i]. Period angažmana: 01.07 – 22.09.2023.

Pored objave medijskog članka na web stranici Mreže za izgradnju mira, koji će biti promoviran i kroz društvene medije Mreže, autori_ce su pozvani i obavezni da učestvuju na događajima u okviru „Dani mira 2023 – Budućnost = Pozitivni mir“ koji će se održati u Sarajevo od 20 – 22.09.2023 godine, te da prezentiraju svoj tekst na Konferenciji „Omladinski aktivizam za mir“ koja će se održati 21.09. u svrhu dodjele Mirovne nagrade „Goran Bubalo“ i obilježavanja Međunarodnog dana mira. Organizator će snositi troškove puta i noćenja za autore_ice na ovim događajima.

Rok za prijave je 20.06.2023. putem online formulara.

Faktori pozitivnog mira

Faktori pozitivnog mira, kako ih je identificirao Institut za ekonomiju i mir (IEP), obuhvataju sveobuhvatno razumijevanje uvjeta i struktura koje potiču mirna društva. Ovi faktori doprinose uspostavi otpornosti, socijalne kohezije i održivog razvoja. Evo kratkog opisa svakog faktora:

 1. Dobro funkcioniranje vlade: Dobro funkcioniranje vlade odnosi se na učinkovito upravljanje, transparentnost i vladavinu prava. Uključuje prisutnost odgovornih institucija, učinkovite javne usluge i pravednu raspodjelu resursa. Vlada koja djeluje s integritetom i štiti ljudska prava igra ključnu ulogu u održavanju mira.
 2. Povoljno poslovno okruženje: Povoljno poslovno okruženje potiče ekonomski rast, poduzetništvo i stvaranje radnih mjesta. Uključuje faktore poput niskih nivoa korupcije, povoljnog regulatornog okvira i pristupa financiranju. Razvijeni poslovni sektor doprinosi socijalnoj stabilnosti i prosperitetu.
 3. Ravnopravna raspodjela resursa: Ravnopravna raspodjela resursa osigurava zadovoljenje osnovnih potreba i smanjenje socijalno-ekonomskih nejednakosti. Uključuje pravedan pristup obrazovanju, zdravstvenoj zaštiti i mogućnostima društvene mobilnosti. Smanjenje nejednakosti i borba protiv siromaštva ključni su za izgradnju mirnih društava.
 4. Prihvatanje prava drugih: Prihvatanje prava drugih odnosi se na priznavanje i poštovanje različitosti, inkluzije i ljudskih prava. Obuhvata promociju rodne ravnopravnosti, religijske i kulturne tolerancije te socijalne kohezije. Društvo koje cijeni i štiti prava svih svojih članova vjerovatnije će doživjeti mir.
 5. Dobre odnose s susjedima: Održavanje dobrih odnosa sa susjednim zemljama i međunarodnim partnerima ključno je za miran suživot. Diplomatija, saradnja i rješavanje sukoba mirnim sredstvima doprinose regionalnoj stabilnosti i smanjuju rizik od nasilja.
 6. Slobodan protok informacija: Slobodan protok informacija omogućava otvoren dijalog, slobodu izražavanja i pristup znanju. Uključuje živopisni medijski krajolik, slobodu interneta i obrazovanu populaciju. Informirano društvo je bolje opremljeno da mirno rješava izazove i sudjeluje u konstruktivnom dijalogu.

Ovi faktori pružaju cjelovit okvir za razumijevanje ključnih komponenti koje promoviraju pozitivan mir. Rješavanjem ovih faktora društva mogu stvoriti uvjete potrebne za dugoročni mir, otpornost i ljudski razvoj.

Cilj USAID Snaga lokalnog Projekta, koji provodi Udruženje Mreža za izgradnju mira je jačanje lokalnih zajednica te ima za cilj revitalizaciju lokalnih zajednica i razvoj multisektorske saradnje između svih društvenih aktera.

Kroz pomoć i podršku zajednicama u BiH, USAID Snaga lokalnog nastoji razviti kapacitete koji će omogućiti održivi rast, povećati građanski angažman i mobilizaciju raspoloživih lokalnih resursa. 

Snaga lokalnog je petogodišnji program Američke agencije za međunarodni razvoj (USAID).Više informacija dostupno je na web stranici www.snagalokalnog.ba


[i] Iznos je podložan izmjenama u skladu sa izmjenama tečaja USD i BAM.