skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Eko HUB Blagaj poziv za edukaciju – producent/režiser

U današnje moderno vrijeme u procesima zagovaranja pojedinih ekoloških aktivnosti kratki video filmovi , fotografije i predstavljanje istih putem socijalnih mreža je vrlo bitan aspekt kako bi se predstavili pojedini rezultati ostvareni na terenu.

U ovom dijelu projektnih aktivnosti koje se odnose na jačanje kapaciteta i partnerstva smo odlučili organizovati edukacije o kreiranju digitalnih sadržaja u okviru Eko Hubova i podignuti naše digitalne kapacitete i sadržaje na jedan veći nivo.

Danas možemo reći da zahvaljujući pametnim telefonima imamo svi mogućnost snimiti video, uslikati fotografiju i postaviti na socijalne mreže, međutim imamo puno preduslova kako bi došli do kvalitetnih materijala i da li se one odnose na video materijal ili fotografiju jednako je važno.

Zahvaljujuću sve većem broju programa za video montažu ili programa za obradu fotografija jedan od osnovnih uslova je da moramo znati kako koristiti digitalnu tehnologju i na koji način je predstaviti krajnjem konzumentu kako bi ostvarili pozitivan rezultat.

Edukacije koje su predviđene ogledaju se u angažmanu edukatora kroz sljedeće aktivnosti:

  • Producent/režiser: Kreiranje i razrada teme – od početne ideje do finalnog proizvoda, osnove vizuelnog izvještavanja,novinarska etika, pomoć u odabiru kreiranju i finalnoj produkciji kratkih dokumentarnih sadržaja kao i saopštenja za javnost.

Poziv ostaje otvoren 7 dana, ponude slati na ekohubblagaj@gmail.com.

Search