skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Četvrti radni sastanak EKO HUB Blagaj

Eko HUB Blagaj kojim koordinira Omladinski klub Novi Val najavljuje četvrti radni sastanak koji će se održati sa 5 lokalnih zajednica (Nevesinje, Ljubinje, Čapljina, Stolac, Blagaj) dana 10.06.2022 (Petak) sa početkom u 09:00h.

Četvrti radni sastanak održati će se u restoranu Bunski Biser u Blagaju.

Ovaj radni sastanak je ujedno i završni sastanak za projekat Eko HUB Blagaj, sve projektne aktivnosti traju do 30.06.2022 godine.

Ciljevi radnog sastanka su:

– okupiti predstavnike 5 lokalnih zajednica sa kojima Eko HUB Blagaj surađuje,

– predstaviti postignute rezultate,

– pregled aktivnosti koje su odrađene na prostoru 5 lokalnih zajednica,

– navesti zaključke Eko HUB Blagaj kroz sve aktivnosti u toku djelovanja ovog projekta.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Search