skip to Main Content
+387 61 529 005 office@novival.info

Omladinski klub Novi Val predstavio rezultate istraživanja kvalitete vode za piće u Mostaru

Omladinski klub Novi Val sa zadovoljstvom je predstavio rezultate sveobuhvatnog istraživanja kvalitete vode na teritoriji Grada Mostara. Ovo značajno istraživanje je predstavilo ključne informacije o mikrobiološkom i fizičko-kemijskom kvalitetu vode za piće, kao i prisustvo teških metala, čime je uspostavljena dublja slika stanja vodnih resursa.

Interpretaciju i analizu rezultata koje je obavila Profesorica Lejla Riđanović, istaknuta stručnjakinja za ekologiju i zaštitu okoliša, pokazale su zadovoljavajući kvalitet vode na mikrobiološkom i fizičko-hemijskom nivou, kao i temeljno istraživanje prisustva teških metala. Profesorica Riđanović izrazila je svoje zadovoljstvo ovim rezultatima: “Ovo istraživanje predstavlja važan korak u razumijevanju kvalitete vode koju konzumiramo. Visok kvalitet vode za piće ima ključni uticaj na naše zdravlje i blagostanje, i mi smo zadovoljni što rezultati ukazuju na higijensko zdravstvenu ispravnost vode za piće.”

U skladu s ciljevima istraživanja, Omladinski klub Novi Val je organizovao okrugli sto na kojem su sudjelovali predstavnici ZZJZ-HNK,OCD, profesori sa Univerziteta Džemal Bijedić Mostar, predstavnik Agencije za područje Jadranskog sliva i predstavnik Vodovoda Mostar. Diskusija je bila plodna, s ciljem produbljivanja razumijevanja rezultata istraživanja i donošenja relevantnih zaključaka za buduće korake.

Analize vode su sprovedene na 8 različitih lokacija na teritoriju Grada Mostara, koje je radio Zavod za javno zdravstvo KS. Rezultati jasno potvrđuju da voda ispunjava parametre kvaliteta vode za piće na području Grada Mostara na 6 lokacija,dok rijeka Buna na  Vrelu i ušću ne ispunjava higijensku ispravnost vode za piće  . Ovi rezultati ne samo da pružaju građanima sigurnost u kvalitetu vode koju konzumiraju, već i osnažuju svijest o potrebi za očuvanjem i zaštitom vodenih resursa.

Omladinski klub Novi Val izražava zahvalnost svim sudionicima i partnerima koji su podržali ovo istraživanje i doprinijeli njegovom uspjehu.

Važno je još jednom  napomenuti da postoji izuzetak u slučaju Blagaja, gdje tehnički nije preporučljivo koristiti vodu za piće  na izvoru Vrela Bune i na ušću Bune, i da je to poznato već dugi niz godina. Ovaj podatak naglašava važnost lokalnih saznanja i specifičnosti u vezi s kvalitetom vode na različitim lokacijama unutar istog područja i građani se upozoravaju da ne konzumiraju vodu rijeke Bune.

Ukupno gledajući, ovakva istraživanja su od ključnog značaja za zdravlje i dobrobit stanovništva, jer omogućavaju praćenje i procjenu kvaliteta vode za piće te identifikaciju potrebnih mjera za zaštitu vodenih resursa.

Eko HUB Blagaj, kojim koordinira Omladinski klub Novi Val Blagaj, pokrenut je u sklopu projekta “Misli o prirodi!” koji implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansijski podržava Švedska.

Search